Wintime ostoreskontra

Wintime ostoreskontra

Ostolaskujen käsittely Wintimella on nopeaa ja vaivatonta. Ratkaisu kattaa koko prosessin ostolaskujen kierrätyksestä maksatukseen, ja vähentää aikaa vieviä rutiineja. Wintime soveltuu sekä euro- että valuuttamääräisten laskujen ja maksujen käsittelyyn.

Verkkolaskut tai skannatut laskut liitteineen ohjautuvat suoraan kierrätysjärjestelmään, jossa niiden tarkastusta ja hyväksyntää on helppo valvoa. Tallennettavat pikatiliöintimallit nopeuttavat laskujen tiliöintiä, ja käsittelysäännöt suoraviivaistavat kierrätysprosessia. Tarvittaessa kierrätys voidaan automatisoida osittain tai kokonaan.

Wintimen maksatus kattaa euro- ja valuuttamääräisten ostolaskujen konekielisen maksatuksen. Maksatus voidaan tehdä yhdellä kertaa joko yhdestä tai useammasta yrityksestä. Maksujen pankkiin välittämiseksi tarvitaan erillinen maksuliikenneohjelmisto.

Ostovelkojen seuraamiseksi Wintime tarjoaa valmiita raportteja, joita käyttäjä voi suorittaa erilaisiin hakuehtoihin perustuen.