Vihreää taloushallintoa pilvestä

Vihreää taloushallintoa pilvestä

Ilmastonmuutos on puhuttanut meitä suomalaisia lähiajat ja näitä asioita pohditaan myös meillä Visma Publicissa. Haluamme olla mukana ehkäisemässä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Olemme muun muassa osallistuneet Ilmastoveivi-kampanjaan, korvanneet pahviset kertakäyttömukit posliinimukeilla ja näin ollen laskimme säästävämme noin 28724 pahvista mukia. Pieniä tekoja, mutta uskon että jos kaikki tekisivät näitä pieniä tekoja, saamme hillittyä ilmastonmuutosta. 

Miten taloushallinnon tuotteet voivat auttaa ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä? Tuotteitamme kehitetään, tuetaan ja konsultoidaan täällä Suomessa (Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella). Luotamme siihen, että täällä kotimaassamme perusasiat ovat kunnossa kierrätyksen ja energiatehokkuuden osalta eikä matkustamiseen ole juurikaan tarvetta, joten hiilijalanjälkemme on pieni. 

Pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavat serverit ja muut laitteet, kuten jäähdytysjärjestelmät kuluttavat tiettävästi paljon energiaa. Arvioiden mukaan jopa 75 % konesalien käyttökustannuksista syntyy nimenomaan energiankulutuksesta. Käyttämämme konesalitarjoaja on myös kotimainen ja heidän konesaliensa energiatehokkuutta mitataan jatkuvasti ja konesaleissa hyödynnetään vapaajäähdytystä noin yhdeksän kuukautta vuodesta. Vapaajäähdytyksessä he hyödyntävät ulkoilmaa konesalien jäähdyttämiseen. Suomessa sijaitsevat konesalit ovat rakennettu modernien periaatteiden mukaan, jossa kuuma ja kylmä ilma erotetaan suunnitelmallisesti toisistaan.

Merkittävin tekijä ja suurin hyöty pilvipalvelussa omiin konesaleihin verrattuna on laitteiden sekä näistä aiheutuvan energiankulutuksen määrä. Pilvipalveluihin siirryttäessä fyysisten laitteiden tarve vähenee, mikä luonnollisesti vähentää laitteiden valmistuksesta, toimituksesta ja ylläpidosta aiheutuvan energiankulutuksen ja päästöjen määrää. Kun palvelimia vielä hyödynnetään korkeammilla käyttöasteilla ja palvelimen kapasiteettia säädetään tarpeen mukaan, kulutetaan energiaa vain sen verran kuin on tarpeen. Pilvipalveluiden ansiosta organisaatiot voivat siis toimia samaan aikaan sekä kustannustehokkaammin, että vastuullisemmin.

Ilmastonmuutokseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen voi siis jokainen organisaatio vaikuttaa toimintatapojaan muuttamalla ja valitsemalla tuotteita ja palveluita, joiden avulla kyetään pienentämään hiilijalanjälkeä. Taloushallinnossa on puhuttu jo vuosia paperittomasta tai digitaalisesta taloushallinnosta. Kukin organisaatio voi siis tehdä valinnan vastuullisemman toiminnan puolesta, samalla kun parantaa toimintansa tehokkuutta ja alentaa liiketoiminnan kustannuksia. Sen lisäksi, että organisaatiot voivat tehostaa liiketoimintaprosessejaan ja keskittyä entistä paremmin ydinosaamiseensa, tekevät he myös valinnan kestävän kehityksen puolesta.

Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat teemoja, jotka jatkossa nähdään epäilemättä jokaisen organisaation agendalla ja yksi keinoista, joilla organisaatiot voivat ohjata toimintaansa vastuullisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan, ovat pilvipalvelut.

Vihreän pilvipalvelun ansiosta organisaatiot voivat taata turvallisemman ja kestävämmän ympäristön niin nykyisille kuin tuleville sukupolville. Sen lisäksi organisaatio vaikuttaa valinnoillaan ilmastonmuutoksen hidastumiseen ja rakentaa kestävämmän pohjan liiketoiminnan tulevaisuudelle.

Tehdään yhdessä vihreää taloushallintoa!

TALOUSHALLINNON OHJELMISTOUUDISTUKSEN TAVOITTEENA RUTIINITÖIDEN AUTOMATISOINTI​

TALOUSHALLINNON OHJELMISTOUUDISTUKSEN TAVOITTEENA RUTIINITÖIDEN AUTOMATISOINTI​

Suomen Lähetysseurassa päätettiin uusia taloushallinnon ohjelmistot, kun vanhat käytössä olevat järjestelmät aiheuttivat paljon manuaalista työtä eikä tilinpäätöksestä ollut suoraa yhteyttä kirjanpitoon. Käytössä olleet järjestelmät olivat usealta eri toimittajalta, mikä koettiin hankalana. Järjestelmähankkeen tavoitteena olikin saada yhdeltä toimittajalta kattava taloushallinnon kokonaisratkaisu.

 “Näkemys oli, että mielellään otetaan yhdeltä toimittajalta niin kokonaispaketti kuin mahdollista. Ja sellaisesta manuaalityöstä, joka pystytään automatisoimaan, pitää päästä eroon.” – Anita Sihvonen, talouspäällikkö

Suomen Lähetysseura valitsi Visma Publicin toimittajaksi ja valintaan vaikutti erityisesti kolme kohtaa:

  1. Visma Publicin Wintime-tuoteperheestä löytyi sopiva kokonaispaketti budjetoinnista raportointiin saakka.
  2. Ratkaisevana tekijänä oli ratkaisun hinta-laatusuhde, joka nousi tarjouskierroksella ylitse muiden.
  3. Varmuutta päätökseen toi se, että talouspäälliköllä oli aiempaa käyttökokemusta Visman Publicin tuotteista ja siten tieto siitä, mitä tuotteilla voidaan saavuttaa. 

Suomen Lähetysseuralla järjestelmäuudistus oli kokonaisvaltainen, kun samalla oli tarve uudistaa mm. tilikartat ja laskentakohteet.  Ennen käyttöönottoprojektia Visma Public teki perusteellisen alkukartoituksen, johon kirjattiin projektin tavoitteet, asiakkaan hyödyt ja projektin mahdolliset riskit.  Kyseessä oli iso uudistus organisaatiolle, joten luonnollisesti projektiin mahtui muutama yllättäväkin asia / haaste, mutta ne ratkaistiin aina asiakkaan etua ajatellen.  Sihvosella on hyvää sanottavaa käyttöönotosta.

“Jos projektissa oli ongelmia, niin kyllä konsultit yritti kaikin tavoin kampittaa ne, että millä päästään niistä yli, että se oli varmaan se kaikista positiivisin juttu, että millä pieteetillä asioihin suhtauduttiin.” 

“Asiakkaan etu painoi ja näkyi projektin hallinnassa paljon.” 

Uuden ohjelmiston tuomat hyödyt huomataan erityisesti manuaalisten työvaiheiden vähentymisenä. Loppukäyttäjät käyttävät nyt selkeitä raporttipohjia sen sijaan, että raportteja rakennettaisiin alusta asti itse. Virheiden ja korjattavien tietojen määrä on vähentynyt huimasti. Wintimeen siirtymisen myötä budjetointi on aiempaa sujuvampaa, koska ohjelma on selkeä ja raportit helposti haettavissa. Positiivisena erona aiempaan koettiin se, että nyt tilintarkastajat saavat järjestelmästä itsenäisesti kaikki tilinpäätökseen liittyvät asiat. Myös veroilmoitusten teko helpottui, kun kaikki tieto on helposti saatavissa. Lisätäänkö jotain tarkistussäännöistä vai ei?

“Kyllä ihan oikeasti se manuaalinen työ on helpottunut paljon ja samalla se nopeuttaa ihan hirveästi ja virheet todennäköisesti vähenee, kun ei tarvitse enää niin paljon käsin kirjata.”

Käyttöönoton loppuvaiheessa pidetyt koulutukset koettiin hyvinä ja käyttöönoton päätyttyä Suomen Lähetysseurassa keskitytään ohjelmistojen hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa heillä on tarkoitus osallistua Visma Publicin maksuttomaan Tutka-käyttötapakartoitukseen, jolla mitataan käyttäjien osaamista ja varmistetaan käytön tehokkuus. Tulevana syksynä lanseerataan myös oppimisympäristö, joka tuo ohjelmistokoulutukset käden ulottuville juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Suomen Lähetysseura on tyytyväinen Visma Publicin monipuolisiin tukipalveluihin ja toteaa, että varsinkin käyttövinkkejä kaivataan arjessa, käyttöönottokoulutusten jälkeenkin.