Assets

Assets - käyttöomaisuuskirjanpito

Käyttöomaisuusohjelmisto Assets virtaviivaistaa käyttöomaisuuden hallintaa ja käyttöomaisuuskirjanpidon prosesseja. Ohjelmisto tarjoaa monipuolisen poistolaskennan ja raportoinnin, hyödykekohtaisen seurannan ja budjetointia tukevan poistoennustelaskennan.

Assets-ohjelmiston myötä käyttöomaisuuskirjanpito integroituu saumattomaksi osaksi yrityksen pääkirjanpitoa. Käyttöomaisuusjärjestelmässä tapahtumia voidaan täydentää erilaisilla lisätiedoilla ja liitteillä. Poistolaskenta tapahtuu hyödykkeittäin, ja tarvittaessa voidaan tehdä lisäpoistoja tai poikkeavia EVL-poistoja. Kirjaukset syntyvät kirjanpitoon tili- tai laskentatunnistetasolla.

Keskeneräisten hankintojen käsittely Assets-järjestelmässä vähentää tilinpäätöksiin liittyvää selvitys- ja erittelytyötä. Myös poistosuunnitelman muutokset voidaan helposti toteuttaa järjestelmän massatoiminnoilla. 

Tiedonsiirto Exceliin on nopeaa, ja raportoinnin tueksi Assets tarjoaa kattavat vakioraportit.

Assets soveltuu käytettäväksi minkä tahansa kirjanpitojärjestelmän kanssa.