Arkisto

Arkisto

Arkistointijärjestelmä Archive soveltuu paitsi taloushallinnon tiedon arkistointiin myös muunlaisen tiedon säilyttämiseen. Tiedot säilyvät luotettavasti niiden koko elinkaaren ajan. Ratkaisu on toimialariippumaton ja sopii kaikenkokoisille organisaatioille. 

Archive-sovellus varmistaa sen, että tiedot ovat edelleen saatavilla, vaikka lähdejärjestelmä vaihtuisi. Tiedot pyritään mahdollisuuksien mukaan arkistoimaan samassa muodossa kuin ne on lähdejärjestelmässä esitetty.

Tietojen siirryttyä arkistopalvelimelle Archive käynnistää arkistointiprosessin automaattisesti. Tiedostoissa olevat arkistointitunnisteet määrittelevät sen, miten tiedostot arkistoidaan. Käyttäjä voi seurata arkistoinnin etenemistä sovelluksen lokista.

Archive-sovelluksessa dokumentteja voidaan selailla eri hakutekijöihin perustuen. Tarvittaessa niitä voidaan poistaa manuaalisesti tai niille voidaan määritellä aika, jonka kuluttua ne poistuvat arkistosta automaattisesti. Tiedot ovat myös käyttäjän siirrettävissä Archivesta muille tallennusmedioille.