Approval - ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmä Approval helpottaa ja tehostaa laskujen käsittelyprosessia. Tarvittaessa laskujen kierrätys voidaan automatisoida osittain tai kokonaan. Yksinkertaistettu mobiilikäyttöliittymä tuo lisäarvoa loppukäyttäjälle.

Verkkolaskut ja skannatut laskut ohjautuvat suoraan kierrätysjärjestelmään, jossa niiden tarkastusta ja hyväksyntää on helppo valvoa. Laskuille voidaan kierrätyksen yhteydessä lisätä liitteitä tai kommentteja. Tiliöintisäännöt ja pikatiliöinnit nopeuttavat laskun käsittelyä. 

Viimeisen käsittelyvaiheen jälkeen laskut siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon eikä erillistä laskuaineiston siirtoa tarvita. Ostoreskontran hoitaja voi kuitenkin halutessaan kontrolloida siirtyviä laskuja. Käsittelysääntöjen avulla kierrätys voidaan tarvittaessa automatisoida kokonaan.

Approval mahdollistaa myös sisäisten laskujen käsittelyn samassa järjestelmässä. Tällöin ostajan ja myyjän välinen saatavien ja velkojen täsmäytys hoidetaan Wintimen kirjanpidossa.